SexyStats

May trabaho na nga, mahirap pa ren!                               English version
JEP… Jobs, Earnings, Prices para sa kanila!

by Jose Ramon G. Albert, Ph.D 1

Ayon kay Dr. Cielito Habito, dating Director General ng National Economic and Development Authority (NEDA), ang pangunahing pinagkakaabalahan ng madla ay ang PTK (Presyo, Trabaho, Kita). Pwede rin namang JEP –Jobs, Earnings, Prices (Hindi ito ang bagong pagbigkas ng Jeep ). Sa aming palagay, marami ang sasang- ayon sa pananaw ni Dr. Habito, lalo na yaong sektor ng mahihirap sa ating lipunan.

Sa katunayan, ang tuon ng mga mahihirap ngayon ay ang maghanap ng trabaho (kung wala pa sila nito) o dili kaya ay lumipat ng ibang hanap-buhay (sa mga may trabaho na) kung nais nila ang mas malaking sweldo, o ang pagnanais na mga bilihing mura, upang umangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Kinikilala ng gobyerno ang ganitong kalagayan. Kaya naman, ang pangkaunlarang adhikain para sa 2011-2016 ay patungkol sa tinatawag na “inclusive growth” na inilalarawan ng tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya, maramihang hanapbuhay, at kabawasan sa kahirapan. Kasama na rin ang pagtataguyod sa isang maasahan at disenteng hanapbuhay para sa lahat. 

Subalit, ang kaunlaran para sa lahat ay nananatiling isang malaking hamon. Sa kabila ng gumagandang kalagayan pang socio-ekonomiko ng bansa at positibong pag-angat ng Gross Domestic Product (GDP), kapansin pansin na hindi nagbabago ang bahagi ng lipunan na mahirap at iba pang indikasyon ng kahirapan sa bansa sa loob ng halos isang dekada. Base sa estadistika, ang poverty incidence sa ating bansa ay nasa pagitan ng 24.9% noong 2006 at 26.5% noong 2009 2. Ibig sabihin nito, sa apat na Pinoy, isa ang mahirap. Ito ay sa kabila ng paninindigan ng bansa na makamit ang isinusulong na Millennium Development Goals, na nagnanais na bawasan ng kalahati ang bahagi ng lipunan na mahirap pagsapit ng taong 2015 (magmula noong taong 1990).

Nakalulungkot, na ganito rin ang nakikitang pangyayari sa mga datos na lumalabas ukol sa unemployment at underemployment sa hanay ng mga mahihirap. Ayon sa estadistika  mula sa sample survey na isinagawa ng National Statistics Office (NSO), lumalabas na halos walang ipinagbago ang  kondisyon ng mahihirap noong 2006 at 2009 kung tungkol sa hanapbuhay ang pag uusapan. Sa halip, mas lalong tumaas ang poverty incidence sa hanay ng mahihirap na walang trabaho,, mula 15.8% noong 2006 at naging 22.4% noong 2009 (Table 1 and 2) .

Dagdag rito, lumubha ang poverty incidence sa mga underemployed population mula sa 33.5% noong 2006 ay naging 35.4% noong 2009.(Table 3 and 4). Hindi sapat na makapagbigay ng trabaho para sa mga Pilipino.  Karapat dapat na may kalidad ang mga hanap buhay nila upang maseguro na mayroon silang sapat na kita para sila’y makaahon sa kahirapan. Ang hirap naman na nagtatrabaho ka na nga, tapos mahirap ka pa rin!  Ang dapat nating malaman ay saan nagtratrabaho ang mga mahihirap na may hanapbuhay? 

Masasabi rin na hindi kasing epektibo ang pagtatangka ng Pilipinas na pigilan ang unemployment rate (o bahagi na walang trabahalo mula sa sector na maaring maghanap-buhay). na 7.0% noong 2011 kung ikukumpara sa mga lumalagong katabi nating ekonomiya sa Asya tulad ng mga sumusunod : Thailand (0.7 percent), Viet Nam (2.0 percent), Malaysia (3.1 percent), China (4.1 percent) and Indonesia (6.6 percent). (Table 5)

Dagdag pa rito, nagkakaroon din ng malawakang pagbabago sa estraktura ng paghahanapbuhay sa anim na bansang ito sa Asya, mula sa sektor ng agrikultura, papunta sa manufacturing at iba pang sektor (na binubuo ng sektor ng industriya at serbisyo) sa pagitan ng taong 1994-2011. (Table 6). Lalo’t higit sa mga bansang Vietnam at China na gumawa ng malaking hakbang upang mabawasan ang kahirapan sa kanilang mga bansa. Mula 63.7% noong 1993, ang poverty incidence sa Vietnam ay bumaba sa 13.1% noong 2008. (Table 7)

Sa Vietnam, bumaba ang bahagdan ng mahihirap na may hanapbuhay, mula 71.5% noong 1995 at naging 20.4% noong 2006. Sa kabilang dako, sa China, bumaba din ito, mula 73.1% noong 1995 naging 18.3% noong 2005 (Table 8).  Sa dalawang bansang ito, lumiliit ang kabahagi ng mga taong nagtratrabaho sa sektor ng Agriculture, Forestry, and Hunting samantalang yaong mga nasa manufacturing ay tumataas. Sa madaling sabi, ang mahihirap mula sa hanay ng sektor ng agrikultura ay nagagawang kumawala sa banig ng kahirapan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maayos na hanapbuhay. Ang Pilipinas sa kabilang banda, ay patuloy na bumababa ang bilang ng mga naghahanapbuhay mula sa sektor ng manufacturing subalit tumataas ang dami ng mga naghahanapbuhay mula sa sektor ng serbisyo. (Table 6)

Kaya’t ang tanong, saang sektor namamasukan ang mga mahihirap na Pilipinong may hanapbuhay?

Nakakagulat subalit, ang mga mahihirap na Pilipinong may trabaho ay nabibilang sa mga sektor ng  Agriculture, Forestry, and Hunting noong 2006 at 2009. Ito ay sa halip na sa sector ng manufacturing.

Noong 2006, nagsagawa ng Survey on Hunger Incidence in the Philippines ang Bureau of Agricultural Statistics (BAS). Lumabas sa naturang survey na karamihan sa mga nagsasabing nakaranas ng pagkagutom ay pawang mga magsasaka. Ibig sabihin, ang bulto ng mga mahihirap sa bansa ay nasa sektor ng agrikultura, kaya’t nararapat lamang na magkaroon sila ng ibang uri ng hanapbuhay na mas malaki ang kita.

Nakalulungkot subalit ilan sa mga magsasaka ay kulang sa edukasyon upang mailipat sila sa mga gawaing propesyunal. Halos tatlo sa bawat limang (59.3%) nagtratrabahong mahirap ay hindi nakatapos/nakatapos ng elementarya. (Table 3) Sa kabila nito, maari naman silang magtrabaho sa sector ng manufacturing o kalakalan na makapagbibigay sa kanila ng mas malaking kita.

Kung ikukumpara sa ibang bansa, mas mahal ang presyo ng mga pagkain dito sa Pilipinas, subalit kabalintunaan na hindi natatamasa ng mga magsasaka ang kita na nagmumula sa pagsasaka. Ito ay dahil sa ang benepisyo ng mahal na presyo ng mga produktong pangsakahan ay napupunta sa gastos sa transportasyon, sa mga mangangalakal at hindi sa mga magsasaka.

Kaya nga’t binabati namin ang Department of Trade and Industry sa pagsisimula ng isang programang huhugis para sa sector ng manufacturing. Alam namin na ang iba pang sangay ng pamahalaan ay sumusuporta  sa adhikaing ito para sa mga kooperatiba ng mga magsasaka upang mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pangangalakal. Oo nga’t marami pang hamon para sa sektor ng pamahalaan, pribado at development stakeholders bago makamit ang tinatawag na “inclusive growth” o kaunlaran para sa lahat, subalit naniniwala kami na hindi ito imposible kung pagbabatayan natin  ay estadistika. 

Kung kayo’y may reaksyon o ibang pananaw ukol sa artikulong ito, mangyari lamang na sumulat sa may akda sa e-mail address na:  jrg.albert@nscb.gov.ph

Ipinapakita sa mga sumusunod na talata ang karagdagang detalye ng pag-aaral sa  mga mahihirap na unemployed at underemployed sa bansa: Ang mga mahihirap na unemployed o walang trabaho,

Ang mga mahihirap na underemployed…

1 Secretary General ng Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board, NSCB). Ang NSCB ay ang pinakamataas na pampatakaran at pang-koordinasyong ahensiya sa larangan ng estadistika sa Pilipinas na may tungkulin naka-ugnay sa National Economic Development Authority (NEDA). Bago siya naitalaga bilang Secretary General ng NSCB, si Dr. Albert ay isang Senior Research Fellow ng Surian sa mga Pag-aaral Pangkaunlaran ng Pilipinas (Philippine Institute of Development Studies, PIDS), isang ahensya na naka-ugnay sa NEDA. Nagtapos bilang summa cum laude sa kursong Bachelor of Science sa Applied Mathematics sa Unibersidad ng De La Salle si Dr. Albert noong 1988. Natapos niya ang kanyang Master of Science sa Estadistika noong 1989 at Ph.D noong 1993 sa State University ng New York sa Stony Brook. Sa kasalukuyan, siya ay isang adjunct faculty ng Asian Institute of Management. Siya rin ay naging pangulo ng Philippine Statistical Association, fellow ng Social Weather Stations at halal na regular na kasapi ng National Research Council of the Philippines.

Ang iba pang nag-ambag sa pagbuo ng artikulong ito ay sina Jessamyn O. Encarnacion, Mildred B. Addawe, and Mechelle M. Viernes; Direktor, Statistical Coordination Officer (SCO) V, and SCO III, ayon sa pagkaka sunod-sunod, ng NSCB. Sa layuning maipaliwanag ang estadistika sa ating mga kababayan, ang orihinal na artikulo na nasa wikang Ingles ay isinalin sa wikang Filipino ni Edward Eugenio P. Lopez-Dee at Ruben V. Litan, SCO VI at IV ng NSCB, ayon sa pagkakasunod. Pinasasalamatan ng mga may akda sina Candido J. Astrologo Jr, Noel S. Nepomuceno, Ma. Libertie V. Masculino, Simonette A. Nisperos, Joseph Albert M.  Bulan, Ms. Lei Isabel S. Domingo, at. Dennis E. San Diego, Direktor, Information Technology Officer II, SCO IV, Information System Analyst II, Research Assistant, Research Assistant at Artist/Illustrator, ayon sa pagkakasunod-sunod, sa pagtulong nila para mailathala ang artikulong ito. Ang mga punto’t pananaw na naihayag sa artikulong ito ay pawang sa mga may akda lamang at hindi mula sa NSCB at mga teknikal staff nito.

2 Pinanggalingan: National Statistical Coordination Board (http://www.nscb.gov.ph/poverty/2009/table_2.asp)comments powered by Disqus

 

Table 1. Porsyento ng mahihirap na unemployed, sa bawat katangian:
2006 at 2009

Katangian

2006

2009

Bilang

Distribusyon

Bilang

Distribusyon

Pangkat edad

       

15-24

205,683

55.3

288,969

62.1

25-34

64,500

17.3

67,339

14.5

35-44

52,108

14.0

54,532

11.7

45-54

23,705

6.4

29,158

6.3

55-64

3,794

1.0

18,050

3.9

65 at pataas

22,273

6.0

7,058

1.5

Total

372,062

100.0

465,106

100.0

 

       

Kasarian

       

lalaki

230,918

62.1

298,669

64.2

babae

141,144

37.9

166,437

35.8

Total

372,062

100.0

465,106

100.0

 

       

Marital Status

       

walang asawa

226,807

61.0

316,260

68.0

may asawa

133,284

35.8

132,534

28.5

balo

8,024

2.2

5,137

1.1

diborsyado

3,946

1.1

10,314

2.2

hindi alam

 

0.0

861

0.2

Total

372,062

100.0

465,106

100.0

 

       

Pinakamataas na antas ng edukasyon

       

walang tinapos

 

2.1

9,588

2.1

elementary undergraduate

81,453

21.9

91,942

19.8

elementary graduate

68,928

18.5

74,245

16.0

highschool undergraduate

79,528

21.4

111,550

24.0

highschool graduate

98,016

26.3

131,293

28.2

college undergraduate

25,093

6.7

30,871

6.6

college graduate

11,221

3.0

15,617

3.4

Total

372,062

100.0

465,106

100.0

Pinangalingan: Spesyal na pagestimeyt ang iisinagawa ng mga kawani ng NSCB gamit ang 2006 at 2009 FIES-LFS ng NSO at 2006 at 2009 Official Poverty Statistics ng NSCB

 

Table 2. Bilang ng Mahihirap sa Hanay ng Unemployed Population,
sa bawat Rehiyon, 2006 at 2009  

Rehiyon

2006

2009

Pagtaas/Pagbaba

Bilang ng mahihirap

Distribusyon

Bilang ng Mahihirap

Distribusyon

Bilang ng Mahihirap

06-09

Pilipinas

372,062

 

465,106

 

93,044

NCR

29,681

8.0

31,889

6.9

2,209

CAR

2,753

0.7

2,033

0.4

(720)

Region I

31,461

8.5

22,150

4.8

(9,311)

Region II

4,175

1.1

6,910

1.5

2,735

Region III

35,177

9.5

39,632

8.5

4,455

Region IVA

29,875

8.0

50,258

10.8

20,383

Region IVB

10,757

2.9

13,416

2.9

2,659

Region V

41,828

11.2

37,559

8.1

(4,269)

Region VI

15,474

4.2

38,103

8.2

22,629

Region VII

47,260

12.7

56,746

12.2

9,486

Region VIII

25,655

6.9

38,793

8.3

13,138

Region IX

6,399

1.7

14,617

3.1

8,218

Region X

27,095

7.3

20,988

4.5

(6,108)

Region XI

26,412

7.1

19,607

4.2

(6,806)

Region XII

15,886

4.3

27,522

5.9

11,637

ARMM

6,925

1.9

9,880

2.1

2,955

Caraga

15,249

4.1

35,003

7.5

19,754

Pinangalingan: 2006 at 2009 Official Poverty Statistics for the Basic Sectors, NSCB

Notes:
1/ Ang unemployed ay tumutukoy sa mga indibidwal na 15 taong gulang at pataas, na sa particular na reference period ay nagreport na walang trabaho at kasalukuyang libreng magtrabaho at naghahanap ng trabaho.
2/ Ang poverty incidence ng unemployed population ay tumutukoy sa proporsyon ng unemployed na may kita ng mas mababa sa poverty threshold sa total na bilang ng unemployed.
3/ Ang poverty incidence ng unemployed population ay inestimeyt lamang sa taong  2006 at 2009 dahil ang  2003 Labor Force Survey ay gumamit pa ang lumang depinisyon ng unemployed.

 

Table 3. Porsyento ng mahirap na underemployed, sa bawat katangian: 2006 at 2009

Katangian

2006

2009

Bilang

Distribusyon

Bilang

Distribusyon

Pangkat edad

 

 

 

 

15-24

460,243

20

490,663

20.2

25-34

581,442

25.3

489,789

20.2

35-44

682,816

29.7

693,391

28.6

45-54

382,671

16.6

487,988

20.1

55-64

151,391

6.6

33,009

1.4

65 at pataas

40,611

1.8

228,279

9.4

Total

2,299,172

100

2,423,118

100.0

 

 

 

 

 

Kasarian

 

 

 

 

lalaki

1,650,073

71.8

1,705,143

70.4

babae

649,100

28.2

717,975

29.6

Total

2,299,172

100

2,423,118

100.0

 

 

 

 

 

Marital Status

 

 

 

 

walang asawa

545,202

23.7

586,215

24.2

May asawa

1,659,194

72.2

1,694,231

69.9

balo

64,504

2.8

109,447

4.5

diborsyado/separada

30,272

1.3

31,779

1.3

hindi alam

0

0

1,445

0.1

Total

2,299,172

100

2,423,118

100.0

 

 

 

 

 

Pinakamataas na antas ng edukasyon

 

 

 

 

walang tinapos

84,897

3.7

113,519

4.7

elementary undergraduate

814,085

35.4

856,947

35.4

elementary graduate

580,574

25.3

578,208

23.9

highschool undergraduate

392,904

17.1

406,840

16.8

highschool graduate

332,403

14.5

361,292

14.9

college undergraduate

77,043

3.4

87,379

3.6

college graduate

17,266

0.8

18,933

0.8

Total

2,299,172

100

2,423,118

100.0

Pinangalingan: Spesyal na pagestimeyt ang iisinagawa ng mga kawani ng NSCB gamit ang 2006 at 2009 FIES-LFS ng NSO at 2006 at 2009 Official Poverty Statistics ng NSCB

Notes:
1/ Ang underemployed ay tumutukoy sa mga employed na indibidwal na may edad 15 pataas, na nagnanais ng karagdagang oras sa kasaluluyang trabaho o kaya ay dagdag na trabaho o bagong trabaho na may mas mahabang oras.
2/ Ang mahihirap na underemployed population ay tumutukoy sa mga underemployed na may kita na mas mababa sa poverty threshold.

 

Table 4. Porsyento ng mahihirap na underemployed, sa bawat employment characteristics: 2006 at 2009

Employment Characteristics

2006

2009

Bilang

Distribusyon

Bilang

Distribusyon

Pangunahing Okupasyon

 

 

 

 

Special occupations

3,899

0.2

10,501

0.4

Officials of government and special interest organizations,

75,933

3.3

106,905

4.4

corporate executives, managers, managing proprietors

and supervisors

Professionals

2,294

0.1

1,295

0.1

Technicians and associate professionals

18,280

0.8

25,495

1.1

Clerks

15,594

0.7

13,899

0.6

Service workers and shop and market sales workers

83,563

3.6

103,256

4.3

Farmers, forestry workers and fishermen

714,521

31.1

671,217

27.7

Trades and related workers

172,081

7.5

130,803

5.4

Plant and machine operators and assemblers

61,840

2.7

75,646

3.1

Laborers and unskilled workers

1,151,169

50.1

1,284,100

53.0

Total

2,299,172

100

2,423,118

100.0

 

 

 

 

 

Uri ng Negosyo

 

 

 

 

Agriculture Forestry and Hunting

1,376,195

59.9

1,470,842

60.7

Fishing

184,223

8

169,273

7.0

Mining and Quarrying

14,510

0.6

33,945

1.4

Manufacturing

133,181

5.8

94,452

3.9

Electricity, Gas & Water

382

0

2832

0.1

Construction

115,713

5

104,799

4.3

Wholesale and Retail

172,497

7.5

198,372

8.2

Hotel & Restaurant

9,883

0.4

11,985

0.5

Land Transport

86,644

3.8

105,020

4.3

Financial Intermediation

343

0

845

0.0

Real Estate Activities, Renting & Business Activities

3,477

0.2

8,854

0.4

Public Administration and Defense Compulsory Social Security

34,297

1.5

58,142

2.4

Education

4,106

0.2

3,460

0.1

Human Health and Social Work Activities

6,605

0.3

4,029

0.2

Other community, social & personal services

70,227

3.1

52,531

2.2

Private households with employed persons

86,891

3.8

103,738

4.3

Total

2,299,172

100

2,423,118

100.0

 

 

 

 

 

Normal na oras ng pagtatrabaho sa kada araw

 

 

 

 

1-4 oras

570,338

24.8

543,961

22.4

5-8 oras

1,531,080

66.6

1,661,618

68.6

9-12 oras

184,336

8

206,696

8.5

13-16 oras

13,418

0.6

10,844

0.4

Total

2,299,172

100

2,423,119

100.0

 

 

 

 

 

Nature ng Employment

 

 

 

 

Permanenteng trabaho

1,464,473

63.7

1,503,769

62.1

Maiksing period ng pagtatrabaho

641,078

27.9

745,477

30.8

Iba’t ibang employer

193,622

8.4

173,872

7.2

Total

2,299,172

100

2,423,118

100.0

Pinangalingan: Spesyal na pagestimeyt ang iisinagawa ng mga kawani ng NSCB gamit ang 2006 at 2009 FIES-LFS ng NSO at 2006 at 2009 Official Poverty Statistics ng NSCB

 

Table 5. Employment, unemployment at labor force participation (lakas pagawa) rates ng ilang bansa sa Asya: 1994-2011

BANSA 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF                                    
Employment ratea (porsyento) 97.2 97.1 97 96.9 96.9 96.9 96.9 96.4 96 95.7 95.8 95.8 95.9 96 95.8 95.7 95.9 95.9
Unemployment rateb  (porsyento) 2.8 2.9 3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.6 4 4.3 4.2 4.2 4.1 4 4.2 4.3 4.1 4.1
                                     
INDONESIA                                    
Employment rate (porsyento) 95.6 92.8 95.1 95.3 94.5 93.6 93.9 91.9 90.9 90.4 90.1 88.8 89.7 90.9 91.6 92.1 92.9 93.4
Unemployment rate   (porsyento) 4.4 7.2 4.9 4.7 5.5 6.4 6.1 8.1 9.1 9.6 9.9 11.2 10.3 9.1 8.4 7.9 7.1 6.6
Labor force participation rate   (porsyento) 58 ... 66.9 66.3 66.9 67.2 67.8 68.6 67.8 67.8 67.6 66.8 66.2 67 67.2 67.2 67.7 68.3
                                     
THAILAND                                    
Employment rate (porsyento) 97.4 98.3 98.5 98.5 95.6 95.8 96.4 96.7 97.6 97.8 97.9 98.2 98.5 98.6 98.6 98.5 99 99.3
Unemployment rate   (porsyento) 2.6 1.7 1.5 1.5 4.4 4.2 3.6 3.3 2.4 2.2 2.1 1.8 1.5 1.4 1.4 1.5 1 0.7
Labor force participation rate   (porsyento) 75.8 74.5 73.9 73.5 72.1 71.6 71.5 71.9 71.9 72.2 72.4 72.5 72.2 72.4 72.6 72.8 72.3 71.9
                                     
MALAYSIA                                    
Employment rate (porsyento) 97.1 96.9 97.5 97.6 96.8 96.6 97 96.5 96.5 96.4 96.5 96.5 96.7 96.8 96.7 96.3 96.7 96.9
Unemployment rate   (porsyento) 2.9 3.1 2.5 2.4 3.2 3.4 3 3.5 3.5 3.6 3.5 3.5 3.3 3.2 3.3 3.7 3.3 3.1
Labor force participation rate   (porsyento) ... 64.7 66.3 65.6 64.3 64.2 65.4 64.9 64.4 65.2 64.4 63.3 63.1 63.2 62.6 62.9 63.4 64.1
                                     
PHILIPPINES                                    
Employment rate (porsyento) 90.5 90.5 91.4 91.2 89.7 90.2 88.8 88.9 88.6 88.6 88.2 92.1 92 92.7 92.6 92.5 92.7 93
Unemployment ratec  (porsyento) 9.5 9.5 8.6 8.8 10.3 9.8 11.2 11.1 11.4 11.4 11.8 7.9 8 7.3 7.4 7.5 7.3 7
Labor force participation rate   (porsyento) 65.5 65.8 66.7 66.1 65.9 66.4 64.9 67.1 67.4 66.7 67.5 64.6 64.2 64 63.6 64 64.1 64.6
                                     
VIET NAM                                    
Employment rated (porsyento) ... ... ... ... 95.5 95.6 97.7 97.5 97.8 97.8 97.9 97.5 95.1 95.9 96.4 96.8 97.3 98
Unemployment rated   (porsyento) ... ... ... ... 4.5 4.4 2.3 2.5 2.2 2.2 2.1 2.5 4.9 4.1 3.6 3.2 2.7 2
Labor force participation rated  (porsyento) ... ... ... ... ... ... 49.6 50.2 50.7 51.1 51.8 52.5 71 74.7 75.5 76.5 77.4 77

Pinangalingan: Key Indicators for Asia and the Pacific 2012, Asian Development Bank (ADB) (www.adb.org/statistics )

Note:
a. Tumutukoy sa mga taong na may social labor at nakakatangap ng remuneration payment o kumkita mula sa negosyo.
b. Tumutukoy sa urban na lugar lamang.
c. Simula Abril taong 2005, ang depinisyon ng unemployed ay pinalitan at kabilang ang mga tao na may edad 15 at pataas na nagreport na: (1) walang trabaho; (2)   puwedeng magtrabaho; at (3) naghahanap ng trabaho hindi naghahanap dahil sa valid na dahilan.
d. Simula 2006, ito ay tumutukoy sa urban na lugar lamang.

 

Table 6. Share ng employed workers sa bawat industiya sa total employed: 1994 - 2011

BANSA 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PHILIPPINES                                    
Employed 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
     Agriculture 45.1 43.4 42.8 39.5 37.9 38.8 37.1 37.2 37 36.6 36 36 35.8 35.1 35.3 34.4 33.2 33
     Manufacturing 10.1 10.2 9.9 10.3 10.2 9.9 10 10 9.5 9.6 9.7 9.6 9.4 9.1 8.6 8.3 8.4 8.3
     Mining 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
     Others 44.3 46 46.8 49.7 51.5 50.9 52.5 52.5 53.1 53.4 53.9 54.1 54.4 55.3 55.7 56.9 57.8 58.2
                                     
VIETNAM                                    
Employed  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.1 100 100 100 100 100 100 100
     Agriculture 70.3 71.3 70.7 70.1 69.5 68.9 64.4 63.6 58.7 56.9 58.7 57.1 54.3 52.9 52.3 51.5 49.5 48.4
     Manufacturing 8 8 8.2 8.3 8.4 8.6 9.3 10.1 10.6 11.3 11.8 17.4 17.5 18.3 18.7 19.4 20.4 20.7
     Mining 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.8 0.5 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
     Others 21.1 20.1 20.4 20.9 21.4 21.9 25.5 25.5 30.1 31 28.8 24.7 27.6 28.1 28.4 28.4 29.5 30.3
                                     
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA                                
Employed  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
     Agriculture  54.3 52.2 50.5 49.9 49.8 50.1 50 50 50 49.1 46.9 44.8 42.6 40.8 39.6 38.1 36.7  
     Industry 22.7 23 23.5 23.7 23.5 23 22.5 22.3 21.4 21.6 22.5 23.8 25.2 26.8 27.2 27.8 28.7  
     Services  23 24.8 26 26.4 26.7 26.9 27.5 27.7 28.6 29.3 30.6 31.4 32.2 32.4 33.2 34.1 34.6  
                                     
INDONESIA                                    
Employed 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
     Agriculture 46.1 44 44 40.7 45 43.2 45.3 43.8 44.3 46.4 43.3 44 42 41.2 40.3 39.7 38.3 35.9
     Manufacturing 13.2 12.6 12.6 12.9 11.3 13 13 13.3 13.2 12.4 11.8 12.7 12.5 12.4 12.2 12.2 12.8 13.3
     Mining 0.9 0.8 0.9 1 0.8 0.8 0.6 0 0.7 0.8 1.1 1 1 1 1 1.1 1.2 1.3
     Others  39.7 42.6 42.5 45.3 42.9 43 41.2 42.9 41.8 40.4 43.8 42.3 44.5 45.4 46.4 47 47.7 49.5
                                     
MALAYSIA                                    
Employed 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
     Agriculture 19.4 20 19.4 17.3 18.8 18.4 16.7 15.1 14.9 14.3 14.6 14.6 14.6 14.8 14 13.5 14.2 12
     Manufacturing 24.9 23.3 22.8 23.4 22.2 22.5 23.5 23.3 21.7 21.6 20.3 19.8 20.3 18.8 18.2 16.6 16.7 17.1
     Mining 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6
     Others 55.2 56.3 57.5 58.9 58.7 58.6 59.5 61.2 63.1 63.8 64.8 65.2 64.7 66.1 67.3 69.3 68.6 70.3
                                     
THAILAND                              
Employed 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
     Agriculture 50.3 46.7 45.2 44.9 44.5 45 44.2 42.4 42.5 41 39.3 38.6 39.7 39.5 39.7 39 38.2 38.7
     Manufacturing 13.9 15 14 13.6 14.2 13.9 14.9 15.3 15.3 15.7 15.8 15.8 15.4 15.5 14.7 14.3 14.1 13.8
     Mining 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
     Others 35.6 38.2 40.7 41.3 41.2 40.8 40.8 42.1 42.1 43.2 44.8 45.4 44.7 44.9 45.4 46.6 47.6 47.4

Pinangalingan: Key Indicators for Asia and the Pacific 2012, Asian Development Bank (ADB) (www.adb.org/statistics )

 

Table 7. MDG 1.1. Bahagi ng populasyon na may kitang mas mababa sa $1 sa isang araw : 1990-2010

BANSA Bahagi ng populasyon na may kitang mas mababa sa $1 sa isang araw
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
China 60.2         54.1       35.6           16.3     13.1    
Indonesia 54.3           43.4       47.7         21.4         18.1
Malaysia           2.1                 0.5         0  
Philipppines   30.7     28.1           22.5         22.6         18.4
Thailand 11.6           2.5       3         1         0.4
Vietnam       63.7                 40.2       21.4   16.9    

Pinangalingan: Statistical Database System, Asian Development Bank (ADB) (https://sdbs.adb.org/sdbs/index.jsp )

 

 

Table 8. MDG 1.6. Bahagi ng employed na populasyon na may kitang mas mababa
sa $1 sa isang araw:1991-2006

BANSA Bahagi ng employed na populasyon na may kitang mas mababa sa $1 sa isang araw
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
China   73.1     62       41           18.3  
Indonesia         52.5         9.2         27.8  
Malaysia   1.9     2.5                 0.6    
Philipppines 37.1     33.9           27.6     18.7     27.2
Thailand   5.7       2                    
Vietnam         71.5         44.9       22.7   20.4

Pinangalingan: Statistical Database System, Asian Development Bank (ADB) (https://sdbs.adb.org/sdbs/index.jsp )

 

 

 

 

Related pages

Visit the 10th NCS Web Sexy Statistics Main Page

 

 

(Posted 25 October 2012)

Sexy Statistics
Press Releases
Announcements
Beyond the Numbers
Sexy Statistics
StatFocus
Statistically Speaking
 
For the Record
Media Services
Events
 
E-Newsletter
 
jobs@nscb.gov.ph
Bids, Quotations & Canvasses
Share ||
Discuss             
  Email the Webmaster E-mail the webmaster Terms of Use Home • Top of Page  
 

PHILIPPINE STATISTICS AUTHORITY
PSA CVEA Bldg., East Avenue Diliman, Quezon City, Philippines
Telephone no. 462-6600 loc. 839; E-mail: info@psa.gov.ph