h

Isang Pag-Unawa  Sa Ilang Pagbabago                   English Version
Sa Populasyon Ng Pilipinas

Jose Ramon G. Albert, Ph.D.1

Understanding Changes in the Philippine PopulationMatagal nang kinikilala ng mga bansa sa mundo ang pangangailangang malaman ang tutoong bilang ng kanilang populasyon . Maging noong unang panahon, binibilang ng mga namumuno ang mga tao sa kanilang nasasakupang lupain para sa tamang pagbubuwis o pagdaragdag ng mga tauhang pangdigmaan. Naitala rin maging sa mga pahina ng tinatawag na “librong sagrado” ang pagdaraos ng population census.  Sa kasalukuyang panahon, maraming bansa ang patuloy na nagsasagawa ng population census upang makamit hindi lamang ang tamang bilang ng populasyon, kundi maging ng iba pang bagay ukol sa mga tao, tulad ng naatim na pinag-aralan, paglilipat-lipat ng tahanan, at pagkaibang pangkasarian ng tao.  Ilang bansa sa Europa tulad ng Netherlands at Germany   ang gumagamit ng population register at sample survey upang makalikom ng estadistika sa populasyon.

Sa Pilipinas, ang pagbilang ng populasyon ay nakamit sa loob ng mahabang panahon ng kasaysayan ng bansa, kasama na ang panahon bago pa man dumating ang mga Kastila, maging noong panahon ng pananakop ng mga Kastila at Amerikano.  Ang bilang ng populasyon noon ay nakukuha sa pamamagitan ng indirect estimation gamit ang administrative reporting system at mga census.

Noong  April 2012, inilabas ng National Statistics Office (NSO) ang opisyal na bilang ng populasyon ayon sa 2010 Census of Population and Housing (CPH). Ano nga ba ang sinasabi ng resulta ng census na ito mula noong  Mayo 1, 2010? 

Kung pag aaralang mabuti ang resulta ng CPH sa nagdaang mga taon na idinaos ito, isang pangunahing tanong ang lalabas.. bumabata ba o tumatanda ba talaga tayo bilang isang bansa? 

Populasyon ng Pilpinas, mas marami ang bata bagamat nababawasan ang mga nasa ibabang bahagi ng pyramid  

Makikita sa Figures 1 at 2 na ang hugis ng population pyramid ng Pilipinas ay hindi nagbabago ng malaki simula noong 1970. Nanatiling itong typical na pyramid bagamat noong 2010, nabawasan ang ibabang bahagi nito.

Mula 1970 hanggang 2010, ang bahagdan ng populasyon sa mas nakatatandang grupo ay tumaas nang mas mabilis kaysa sa bahagdan ng grupong nakababata. Subalit nanatiling mas malaki ang bahagi ng populasyon na nabibilang sa nakababatang edad.

Patuloy na tumataas ang Median age sa Pilipinas

Bumaba ang Total Fertility Rate sa Pilipinas mula 1970 hanggang 2010 subalit nanatili itong pinakamataas sa lahat ng bansa sa ASEAN.

Dagdag pa rito ang Pilipinas din sa mga bansa sa ASEAN ang may pinakamataas na TFR mula 1960 hanggang 2010. Kahit na patuloy na bumababa ang TFR sa Pilipinas sa 0.2 points kada limang taon, ang replacement fertility levels na 2.0 ay maabot lamang sa taong 2040, base sa ginawang projection ng NSO.   Ang epekto ng population momentum ay mananatili ng ilan pang dekada bago magsimula ang tinatawag na “demographic winter” (isang panahon kung saan ang populasyon ay di na lumalago)

Tumaas ang bilang ng mga nagtratrabahong sumususuporta sa mga retiradong tao

Ang tumataas na bahagdan ng working age population mula 1970 hanggang 2010 ay nagdulot ng pagbaba sa age dependency ratio9 (Table 7 and Figure 5)

Dahil sa mga datos na ito, maari nating masabi ang mga sumusunod:

Sa pangwakas, marapat lamang para sa mga taong may kaugnayan sa mga population policy debates na araling mabuti ang estadistika sa populasyon mula sa mga censuses (at iba pang household surveys ng NSO) na magtuturo sa atin, kung nasaan na tayo ngayon, at saan tayo nanggaling at anong implikasyon nito sa kinabukasan ng bansang Pilipinas.


1 Secretary General ng Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board, NSCB). Ang NSCB ay ang pinakamataas na pampatakaran at pang-koordinasyong ahensiya sa larangan ng estadistika sa Pilipinas na may tungkulin naka-ugnay sa National Economic Development Authority (NEDA). Bago siya naitalaga bilang Secretary General ng NSCB, si Dr. Albert ay isang Senior Research Fellow ng Surian sa mga Pag-aaral Pangkaunlaran ng Pilipinas (Philippine Institute of Development Studies, PIDS), isang pampatakarang “think tank” na naka-ugnay sa NEDA. Nagtapos bilang summa cum laude sa kursong Bachelor of Science sa Applied Mathematics sa Unibersidad ng De La Salle si Dr. Albert noong 1988. Natapos niya ang kanyang Master of Science sa Estadistika noong 1989 at Ph.D noong 1993 sa State University ng New York sa Stony Brook. Sa kasalukuyan, siya ay isang adjunct faculty ng Asian Institute of Management. Siya rin ay naging pangulo ng Philippine Statistical Association, fellow ng Social Weather Stations at halal na regular na kasapi ng National Research Council of the Philippines.

Ang iba pang nag-ambag sa pagbuo ng artikulong ito ay sina Candido J. Astrologo at Simonette A. Nisperos, Direktor, and Information System Analyst II, ayon sa pagkaka sunod-sunod, ng NSCB. Sa layuning maipaliwanag ang estadistika sa ating mga kababayan, ang orihinal na artikulo na nasa wikang Ingles ay isinalin sa wikang Filipino ni Ruben V. Litan, SCOIV ng NSCB. Pinasasalamatan ng mga may akda sina Dr. Mercedes B. Concepcion, Fe Vida Dy-Liacco, Lina V. Castro, Jessamyn O. Encarnacion, Noel S. Nepomuceno, Ma. Libertie V. Masculino, Sonny U. Gutierrez and Dennis E. San Diego, National Scientist and Chair of NSCB TC on Population and Housing Statistics, Technical Adviser of the Accelerated Data Program, Assistant Secretary General, Direktor, Information Technology Officer II, SCO IV, SCO I at Artist/Illustrator ng NSCB, ayon sa pagkakasunod-sunod, sa pagtulong nila para mailathala ang artikulong ito. Ang mga punto’t pananaw na naihayag sa artikulong ito ay pawang sa mga may akda lamang at hindi mula sa NSCB at mga teknikal staff nito.

 comments powered by Disqus

 

Table 1: Philippine Population:
Census Years 1960, 1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2007 and 2010

Census Year Population Average Annual Growth Rate*
1960 27,087,685 2.89
1970 36,684,486 3.08
1980 48,098,460 2.71
1990 a/ 60,703,206 2.35
1995 b/ 68,616,536 2.32
2000 c/ 76,506,928 2.34
(1990 – 2000 growth rate)
2007 d/ 88,548,366 2.04
2010 e/ 92,337,852 1.90
(2000 - 2010 growth rate)
 

 

1960 - 2010

 

2.48

*compounded average growth rate

a/ Includes 2,876 homeless population and 2,336 Filipinos in Philippine Embassies, Consulates and Mission Abroad.

b/ Includes 2,830 Filipinos in Philippine Embassies, Consulates and Mission Abroad.

c/ Population counts for the regions do not add up to national total. Includes 18,989 persons residing in the areas disputed by City of Pasig (NCR) and the province of Rizal (Region IVA); and 192 persons in the areas disputed by the province of Mountain Province (CAR) and Ilocos Sur (Region I); 11,814 persons in the barangays disputed by the province of Camarines Norte (Region V) and Quezon (Region IVA); and 150 persons residing in the areas disputed by the province of Bukidnon and Misamis Oriental and 2,851 Filipinos in Philippine Embassies, Consulates and Mission Abroad.

d/ Includes 2,279 336 Filipinos in Philippine Embassies, Consulates and Mission Abroad.

e/ Includes 2,739 Filipinos in Philippine Embassies, Consulates and Mission Abroad

Source: National Statistics Office

 

Table 2: Percentage Distribution of Philippine Population by Age Group
in Percent
Census Years 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000, 2007 and 2010

Age Group 1970 1975 1980 1990 1995 2000 2007 2010
0-4 15.9 15.4 15.8 14.0 13.6 12.6 11.9 11.1
5-9 16.1 15.0 13.8 13.3 13.0 12.7 12.0 11.2
10-14 13.7 13.5 12.4 12.3 11.7 11.7 11.5 11.0
15-19 11.1 11.8 10.9 11.0 10.9 10.5 10.5 10.5
20-24 8.6 9.1 9.6 9.5 9.1 9.2 8.8 9.1
25-29 6.7 7.1 8.0 8.2 8.4 7.9 8.1 8.0
30-34 5.6 5.5 6.2 6.9 7.1 7.2 7.0 7.3
35-39 5.2 5.3 5.0 5.8 6.3 6.4 6.6 6.5
40-44 4.0 4.1 4.3 4.5 5.0 5.4 5.6 5.9
45-49 3.5 3.5 3.5 3.7 4.0 4.4 4.8 5.1
50-54 2.8 2.7 2.9 3.1 3.0 3.4 3.9 4.2
55-59 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.9 3.2
60-64 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 2.1 2.1 2.4
65-69 1.1 1.2 1.5 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6
70-74 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 1.2
75-79 0.4 0.3 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8
80 and over 0.7 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Source: National Statistics Office

 

Table 3: Philippine Population by Broad Age Group:
Census Years 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000, 2007 and 2010

Age group 1970 1975 1980 1990 1995 2000 2007 2010 Growth Rate *
(1970-2010)
0-14 16,757,313 18,493,255 20,181,547 23,993,713 26,296,206 28,313,897 31,381,020 30,717,524 1.5
15-64 18,864,652 22,375,237 26,220,572 34,505,317 39,905,635 45,257,770 53,251,374 57,374,256 2.8
65-over 1,062,521 1,202,168 1,636,341 2,060,086 2,414,695 2,932,410 3,664,221 4,004,125 3.4
Total 36,684,486 42,070,660 48,038,460 60,559,116 68,616,536 76,504,077 88,304,615 92,095,905 2.3

*computed as compounded annual growth rate

Source: National Statistics Office

 

Table 4: Percentage Distribution of Philippine Population by Broad Age Group
in Percent

Census Years 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000, 2007 and 2010

Age group 1970 1975 1980 1990 1995 2000 2007 2010
0-14 45.7 44.0 42.0 39.6 38.3 37.0 35.5 33.4
15-64 51.4 53.2 54.6 57.0 58.2 59.2 60.4 62.3
65-over 2.9 2.9 3.4 3.4 3.5 3.8 4.1 4.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Source: National Statistics Office

 

Table 5: Median Age of ASEAN Member States
in Years
1960, 1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2030 and 2050

Year Philippines Thailand Viet Nam Malaysia Indonesia Singapore Cambodia Myanmar Lao PDR
1960   17 18   22   18 20 19 19 21 19
1970   17 18   18   17 19 20 18 19 19
1980   18 20   18   20 19 24 18 20 18
1990   19 25   20   21 22 29 18 21 18
1995   20 27   21   22 23 32 17 23 18
2000   21 30   23   24 25 35 18 25 18
2005   22 31   26   25 26 38 20 26 19
2010   23 33   29   26 28 41 22 28 21
2030   29 39   37   33 35 48 29 35 27
2050   35 41   42   38 41 54 35 40 33

Note: No data for Brunei Darussalam

Source: United Nations

 

Table 6: Total Fertility Rates of ASEAN Member States and Japan
in Percent
1960, 1970, 1980, 1990, 2000 and 2010

Year 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Cambodia

6.3

5.9

5.9

5.7

3.8

2.6

Indonesia

5.7

5.5

4.4

3.1

2.5

2.1

Japan

2.0

2.1

1.8

1.6

1.3

1.4

Laos

6.0

6.0

6.3

6.2

4.2

2.8

Malaysia

6.3

4.9

3.8

3.5

3.1

2.6

Myanmar

6.1

6.1

4.6

3.5

2.4

2.0

Philippines

7.2

6.3

5.1

4.3

3.8

3.1

Singapore

5.5

3.0

1.8

1.8

1.6

1.3

Thailand

6.2

5.6

3.4

2.1

1.7

1.6

Vietnam

7.1

7.4

5.4

3.6

2.0

1.8

Note: No data for Brunei Darussalam

Source: United Nations

 

Table 7: Dependency Ratios by Type
in Percent
Census Years 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000, 2007 and 2010

Age group 1970 1975 1980 1990 1995 2000 2007 2010

Child (0-14)/
(15-64)

88.8 82.7 77.0 69.5 65.9 62.6 58.7 53.5

Old age (65 +/
(15-64)

5.6 5.4 6.2 6.0 6.1 6.5 6.9 7.0

Total

94.5 88.0 83.2 75.5 71.9 69.0 65.6 60.5

Source of basic data: National Statistics Office

 

Figure 1. Animated Philippine Population Pyramid

Population pyramid

.
 
 

 

 

 

Figure 2. Population Pyramids: Philippines
Census Years 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000, 2007 and 2010

2

 

Figure 3. Proportion of Population by Age group in Percent
Census Years 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000, 2007 and 2010

3

Figure 4. Motion Chart on Total Fertility Rate
and Proportion of Population aged 60 and above ASEAN Countries
(except for Brunei Darussalam) and Japan

Are we as a nation getting younger? Older?

 

Figure 5. Dependency Ratio by Type in Percent
Census Years 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000, 2007 and 2010

5

 

 

Posted: 16 November 2012

Related Links

Press Releases

Announcements

Sexy Statistics
StatFocus
Statistically Speaking
 
For the Record
Media Services
Events
 
E-Newsletter
 
jobs@nscb.gov.ph
Bids, Quotations & Canvasses
Share ||
Discuss             
  Email the Webmaster E-mail the webmaster Terms of Use Home • Top of Page  
 

PHILIPPINE STATISTICS AUTHORITY
PSA CVEA Bldg., East Avenue Diliman, Quezon City, Philippines
Telephone no. 462-6600 loc. 839; E-mail: info@psa.gov.ph